Innehar F-skattebevis. Copyright 2009  Skorstenshuv Mälardalen.
..Varför skorstensskydd?
Varje år regnar det 700 liter per kvadratmeter i Sverige. En fuktig skorsten
vittrar och fryser med tiden sönder och stenar faller ned och täpper till i
kanalerna. Utöver detta så innehåller eldningsolja ca. 85% kol och 10%
väte och en del andra ämnen.

När ett kilo av din olja förbränns så skapas ungefär en liter vatten som
passerar igenom din skorsten. Det innebär för många fastigheter att man
varje dygn ska transportera mellan tio och tjugo liter vatten genom
skorstenen. Det blir cirka hundra liter i veckan eller fyra hundra liter på en
månad.

Ställt i det perspektivet så kan man lättare förstå problematiken runt
kondens.
Att skorstenen kan vittra och frysa på grund av fukten är inte det enda
problemet. Är toppen av skorstenen fuktig och blöt så blir ventilationen
genom skorstenen i stort sett obefintlig. Då kan bli riktigt otäckt med olika
typer av svampar och mögel som trivs i en fuktig och kalkrik miljö.

Hussvamp behöver vatten och kalk för att växa, därför börjar den växa i
närheten av murar med kalkhaltigt murbruk. Det kan gå ruskigt fort, upp till
en halv centimeter på ett dygn. Har hussvampen fått fäste måste man ta
bort allt byggnadsmaterial som är angripet plus sånt som finns i närheten.
Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med stora bekymmer för en
husägare. Framförallt kajor och starar bygger ofta sina reden i skorstenar.
De släpper ner mängder med pinnar i pipan och efter ett par år har det
bildats en rejäl propp i kanalen. Ett hus som stått oeldat i många år kan ha
en fullständigt igentäppt skorsten.

Skorstensfejaren kan ev hjälpa dig med ett speciellt redskap - ett slags
ankare med hullingar. Hjälper inte detta måste man göra hål i murstocken
för att kunna rensa rent. Den i särklass bästa metoden i förebyggande
syfte är att täcka skorstensöppningen med nät. Ett sådant hindrar effektivt
alla fåglar med bobyggarambitioner att sätta sina planer i verket.
font>